Īstenots LEADER projekts

2020. gada vasaras noslēgumā klubam izdevies īstenot projektu "Šķēršļu komplekta iegāde jāšanas nodarbību dažādošanai". Rezultātā ir iegādāts Safety System šķēršļu komplekts no Zviedrijas - viegli, pārvietojami, droši, UV staru izturīgi šķēršļi. Klubs varēs nodrošināt gan aizraujošākas nodarbības, gan vietēja mēroga sacensības. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un JSK "Montepals" līdzfinansējumu.